آمار کلی

کد ملی: 457985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل خوشاب سمنان عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/19 تا کنون
اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه شهرستان سمنان منشی هییت مدیره فعال 1395/04/29 تا کنون