آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان آب و فاضلاب شهرستان خرم آباد بازرس اصلی فعال 1385/08/06 تا کنون