آمار کلی

کد ملی: 519873XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امین برج شهریار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/23 تا کنون
سالار گستر محمدلو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/25 تا کنون