آمار کلی

کد ملی: 109226XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد رهساز دنا عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/01 تا کنون
راهداران سپاهان پایدار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/22 تا کنون