آمار کلی

کد ملی: 524002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتیه اندیشان اترک بازرس اصلی خارج شده 1392/05/01 تا 1394/06/21