آمار کلی

کد ملی: 257259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نسیم مهر دلگشا عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/24 تا کنون