آمار کلی

کد ملی: 214176XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی باغداران مرکبات شهرستان آمل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/11 تا کنون
بازارچه گل وگیاه گلستان شاهزیدآمل رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/27 تا کنون
کشاورزی باغداران تولیدکننده گل وگیاه و بذر و نهال شهرستان آمل رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/04/06 تا 1397/03/23