آمار کلی

کد ملی: 574977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری مهرآوران بینالود نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/12 تا کنون