آمار کلی

کد ملی: 362091XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه و امور فرهنگی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف زاهدان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/16 تا کنون