آمار کلی

کد ملی: 091003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معمار تگین پارت عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/29 تا کنون
پیمان سازه یاقوت یکتا نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/11/11 تا 1396/12/20