آمار کلی

کد ملی: 155273XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جامعه دوستداران گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی مراغه رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/07 تا کنون