آمار کلی

کد ملی: 229894XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیمیای اندیشه و کار بازرس علی البدل فعال 1399/02/02 تا کنون