آمار کلی

کد ملی: 228054XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرسیا گستر شهر راز بازرس علی البدل فعال 1392/09/19 تا کنون