آمار کلی

کد ملی: 630992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره آفرینش ماندگار مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/08 تا کنون
فرآورده های غذایی سالم روزبهان ایرانیان بازرس اصلی فعال 1397/10/23 تا کنون