آمار کلی

کد ملی: 218067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامان سبزارین بازرس اصلی فعال 1398/04/30 تا کنون
سپهرکارامدان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/02/06 تا 1396/12/22
آریا پلاستیک اعتماد بازرس علی البدل خارج شده 1394/10/20 تا 1395/06/03
رایکا گستر عرشیا بازرس علی البدل فعال 1394/10/20 تا کنون
رقابت گستر عرشیا بازرس علی البدل خارج شده 1394/10/20 تا 1395/06/03