آمار کلی

کد ملی: 038622XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آجر ماشینی تخت جمشید قم بازرس اصلی فعال 1397/05/20 تا کنون