آمار کلی

کد ملی: 049025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین لایی بافت رویین مهر بازرس علی البدل فعال 1397/07/26 تا کنون