آمار کلی

کد ملی: 137640XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید تنگستن نور سرو پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/27 تا کنون