آمار کلی

کد ملی: 092233XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی ویرا اندیشه جاوید بازرس علی البدل فعال 1396/04/14 تا کنون