آمار کلی

کد ملی: 356002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات دریای افق طلایی سیراف بازرس علی البدل فعال 1395/12/10 تا کنون