آمار کلی

کد ملی: 121870XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون فرهنگی اجتماعی بانوان مایده شهرستان گلپایگان بازرس اصلی فعال 1398/08/25 تا کنون
هندسه عرفان گلپایگان مدیرعامل فعال 1397/05/14 تا کنون