آمار کلی

کد ملی: 008386XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان صنعت سپنتا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/10 تا کنون
آریا فیدار تجارت آرت عضو هیئت مدیره فعال 1395/05/30 تا کنون