آمار کلی

کد ملی: 128508XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسا تامین آراز مدیرعامل فعال 1397/09/03 تا کنون
اختر کاویان جی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/12 تا کنون