آمار کلی

کد ملی: 487970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قالیشویی ترنم غفاری توران بازرس علی البدل فعال 1395/12/08 تا کنون