آمار کلی

کد ملی: 426000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا تلاش گچساران بازرس علی البدل فعال 1397/02/19 تا کنون