آمار کلی

کد ملی: 093285XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع دستی فیروزه تراشان خراسان منشی هییت مدیره فعال 1395/06/06 تا کنون