آمار کلی

کد ملی: 574949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مکمل دام خراسان بازرس علی البدل فعال 1395/02/15 تا کنون