آمار کلی

کد ملی: 088983XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف مواد غذایی و خواروبار شهرستان قاینات نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/30 تا کنون
خدمات فنی جوشکاران و اسکلت سازان قاینات بازرس علی البدل فعال 1394/05/26 تا کنون