آمار کلی

کد ملی: 055959XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی پرند مرکزی مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/01/19 تا کنون