آمار کلی

کد ملی: 229905XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سراگستران جاوید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/23 تا کنون
آینده سازان مارال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/05 تا کنون