آمار کلی

کد ملی: 444927XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه و عام المنفعه نیکان کویر اردکان عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1398/04/01 تا کنون