آمار کلی

کد ملی: 221013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نما گستر باتاب چالوس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/05 تا کنون
کانون مهندسان شهر هچیرود مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/17 تا کنون