آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی فرآورده های گیاهی غذایی تین و زیتون منشی هییت مدیره فعال 1396/08/06 تا کنون