آمار کلی

کد ملی: 272139XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی بازرگانی اندیشه کندر طلایی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1391/07/20 تا کنون