آمار کلی

کد ملی: 563971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی مصالح ساختمانی شمال شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/20 تا کنون
معدنی اورانوس بازرس اصلی خارج شده 1395/08/25 تا 1396/07/25