آمار کلی

کد ملی: 342010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی یاران پر تلاش هرمزگان منشی هییت مدیره فعال 1394/06/03 تا کنون