آمار کلی

کد ملی: 456995XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دیده بان زیست بوم سمنان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/09 تا کنون
انجمن همیاران طبیعت مهدیشهر خزانه دار فعال 1396/08/14 تا کنون