آمار کلی

کد ملی: 664001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیرو فروز فرهومند بازرس علی البدل فعال 1398/09/23 تا کنون