آمار کلی

کد ملی: 298033XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی فایز هدف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/19 تا کنون
مانا بنای پی پل نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/25 تا کنون