آمار کلی

کد ملی: 174057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفاق نوردان پردیس اروند بازرس علی البدل فعال 1396/11/28 تا کنون