آمار کلی

کد ملی: 196044XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اریکه زرین راستین بازرس علی البدل فعال 1397/11/14 تا کنون
راستین صنعت مهرآفرید رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/10/04 تا 1398/11/03
فن پویش ماکان بازرس اصلی خارج شده 1397/09/26 تا 1397/10/14