آمار کلی

کد ملی: 416010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره ششصد و چهل و شش الیگودرز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/06/10 تا کنون
آسیا پودر آژینه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/22 تا کنون