آمار کلی

کد ملی: 466003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سخت کوشان خیر اندیش جوانمردی رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/23 تا کنون