آمار کلی

کد ملی: 490114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل خورشید طلایی ایرانیان مدیرعامل فعال 1398/04/05 تا کنون