آمار کلی

کد ملی: 005118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر عماد دارا عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/07/23 تا 1398/12/10
پترو تجهیز آسماری بازرس علی البدل فعال 1396/11/23 تا کنون
مهر صدوق پارسینه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/21 تا کنون
خدمات فنی میادین آسماری بازرس اصلی خارج شده 1394/04/15 تا 1394/12/08