آمار کلی

کد ملی: 006942XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ویل تیسفون عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/21 تا کنون
دیگان مهر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/08/11 تا کنون
داریس دن رئیس هیئت مدیره فعال 1390/10/28 تا کنون