آمار کلی

کد ملی: 094098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی طوس ماوا بازرس اصلی فعال 1398/07/13 تا کنون
خدمات دهیاران بخش شاندیز بازرس علی البدل فعال 1396/04/03 تا کنون