آمار کلی

کد ملی: 007926XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره آبی دریای خروشان عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/05 تا کنون
بازرگانی کیان ره آورد شرق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/25 تا کنون