آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن شماره دو 2 کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان کرج بازرس علی البدل فعال 1386/10/22 تا کنون