آمار کلی

کد ملی: 081953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی نصر دهیاریهای بخش مرزداران سرخس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/28 تا کنون